Điện thoại Alcatel AL-Slim
Điện thoại Alcatel AL-Slim

Mã sản phẩm

ĐT -Alcatel24

Hãng sản xuất

Nhật Bản

Giá bán

00 đ

Xuất xứ

Tình trạng

sẵn hàng
o Máy điện thoại để bản, có thể treo tường
o Chức năng gọi lại số điện thoại gần nhất
o Chức năng Flash chuyển cuộc gọi
o Có thể sử dụng làm máy thử đường dây
Sản phẩm khác