Brandy Matador Reserva
Brandy Matador Reserva

Mã sản phẩm

01608

Hãng sản xuất

Ginebra San Miguel

Giá bán

00 đ

Xuất xứ

Tình trạng

sẵn hàng

hvhfghfhfdhfdhfdfdhfhjmvbcbThể tích thực: 750ml

jghhjjg nho: Cabernet Sauvignon

Nồng độ: 13.5%

Thể tích thực: 750ml


Giống nho: Generic

Nồng độ cồn: 13%

Thể tích thực: 750ml

  ppnho: Sauvignon blanc


Nồng độ cồn: 12.5%

Thể tích thực: 750ml

Giống nho: Sauvignon blanc

Nồng độ cồn: 12.5%

Thể tích thực: 750ml
Giống nho: Sauvignon blanc

Nồng độ cồn: 12.5%

Thể tích thực: 750ml
Sản phẩm khác